Процедури

02 Февруари, 2021 - 11 Февруари, 2021

Процедура за избор на доставчик за „Доставка на нови и неизползвани хардуерни и софтуерни ресурси с цел надграждане на комуникационната и изчислителна инфраструктура на центровете за обработка на данни, с локации „Л. Станчев“ № 11 и „П. Волов“№ 2"

Следваща процедура

Процедура за избор на доставчик за „Доставка на нови и неизползвани хардуерни и софтуерни ресурси с цел надграждане на инфраструктурата за съхранение на данни на центровете за обработка на данни, с локации „Л. Станчев“ № 11 и „П. Волов“№ 2"

02 Февруари, 2021 - 12 Февруари, 2021