Информационно обслужване получи сертификат за пълноправно членство в Европейската асоциация на публичните IT доставчици

Информационно обслужване получи сертификат за пълноправно членство в Европейската асоциация на публичните IT доставчици

25.03.2024