Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

План-график

План-график за 2024

Публикувано 28.02.2024

Заявки

 • Заявка по ред 1.1

  "ЗОП Съветник" обединени информационни услуги по ЗОП

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.13

  Поддръжка на софтуерен продукт "Система за управление на човешките ресурси HeRMeS" в НАП и поддръжка/подновяване на правото на ползване на лицензии за функционалност "Управление на представянето" със Селф-сървис "Оценка на представянето"

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.15

  Продължаване на правото на ползване и техническа поддръжка на уеб-базирана платформа за дистанционно обучение "ASAP LMS", включваща модул "Виртуална класна стая" и модул за управление на обучението.

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.23

  Продължаване на правото на ползване на лицензии за платформата Zoom

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.25

  Продължаване на правото на ползване на Linux за нуждите на НАП

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.29

  Осигуряване на комуникационна свързаност до мрежата на Национална агенция по приходите (НАП)

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.4

  Поддръжане на лицензии за управление на информационния център ИЦ /Call center/

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.5

  Продължаване на правото на ползване на лицензи за софтуерни продукти ХКС "Рецепция", РКС "B.A.R.B.E.Q.", Модул "Складов организатор" и Android B.A.R.B.E.Q. и предоставяне на специализирано оборудване за работа на РКС "B.A.R.B.E.Q." и Android B.A.R.B.E.Q. за нуждите на УЦ на НАП

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.8

  Продължаване на правото на ползване на 1бр. лиценз Canva, план Pro, придобит през ПГ2020 г.

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 2.15

  Развитие, гаранционна поддръжка и следгаранционна поддръжка на ИСД "Архимед"

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 2.16

  Развитие, гаранционна поддръжка и следгаранционна поддръжка и развитие в рамките на съществуващите функционалности на ИС "Вътрешни регламенти"

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 1.31

  Осигуряване на 1 бр. лиценз на платена версия на платформата „LimeSurvey“ от вида „Business“

  В процес на изпълнение
  Публикувано 28.02.2024
 • Заявка по ред 1.10

  Поддръжка на лиценз за софтуер, необходим за идентифициране на лица, извършващи търговска дейност в Интернет DOMAIN TOOLS

  В процес на изпълнение
  Публикувано 03.04.2024
 • Заявка по ред 1.6

  Продължаване правото на ползване на 1 бр. лиценз Canva, план Pro, придобит през ПГ2022 г.

  В процес на изпълнение
  Публикувано 03.04.2024
 • Заявка по ред 2.1

  Абонаментна поддръжка на ИС “Интрастат”

  В процес на изпълнение
  Публикувано 03.04.2024
 • Заявка по ред 2.4

  Поддържане на система за управление на информационния център ИЦ /Call center/

  В процес на изпълнение
  Публикувано 03.04.2024
 • Заявка по ред 2.27

  Поддръжка за информационна и комуникационна инфраструктура на НАП, вкл. и услуги за SOC център

  В процес на изпълнение
  Публикувано 03.04.2024
 • Заявка по ред 3.4

  Доставка на 2 бр. лицензи Canva

  В процес на изпълнение
  Публикувано 09.04.2024
 • Заявка по ред 2.6

  Поддържане на информационна система „Взаимна помощ при събиране“ – MARC

  В процес на изпълнение
  Публикувано 21.05.2024
 • Заявка по ред 2.7

  Поддръжка на функционалности на ПП “Декларации по ЗПКОНПИ”

  В процес на изпълнение
  Публикувано 21.05.2024
 • Заявка по ред 2.8

  Техническа поддръжка на Управленската информационна система на НАП (УИС)

  В процес на изпълнение
  Публикувано 21.05.2024
 • Заявка по ред 2.22

  Поддръжка на АИС „Лицензи“

  В процес на изпълнение
  Публикувано 21.05.2024
 • Заявка по ред 2.29

  Извънгаранционното поддържане на технически устройства, осигуряващи функционирането на информационните и комуникационните системи

  В процес на изпълнение
  Публикувано 22.05.2024