Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

План-график

План-график за 2024 г.

Публикувано 27.02.2024

Заявки

 • Заявка по ред 6

  Доставка на интернет свързанос и осигуряване на защита от DDoS атаки за АГКК

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 8

  Продължаване на правото на ползване и абонаментно обслужване на правно-информационни продукти СИЕЛА

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 12

  Осигуряване на абонаментна поддръжка на специализиран софтуер МКАД

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 13

  Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт "Система за фирмено управление ПОЛИКОНТ"

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 14

  Осигуряване на лицензии за продължаване дейстието на правото на ползване на софтуер за работна заплата и човешки ресурси ОМЕКС

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 15

  Осигуряване на абонаментна поддръжка на счетоводен софтуер WorkFlow

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 17

  Обновяване на информационната и комуникационната инфраструктура на АГКК

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 9

  Продължаване на правото на ползване и абонаментно обслужване на правно-информационни продукти АПИС

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 10

  Осигуряване на лицензи за продължаване действието на правото на ползване на софтуерни продукти Adobe Creative Cloud for teams, Adobe Photoshop CC и Acrobat Pro DC for teams

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 1

  Осигуряване на техническа помощ за потребители/служители на абонамент и извънгаранционно поддържане на технически устройства в АГКК и СГКК

  В процес на изпълнение
  Публикувано 20.05.2024