Представяне на резултатите на системния интегратор към края на 2021 г. - финансови данни, проекти и ползи.