Представяне на резултатите на системния интегратор за първата половина на 2023 г. - финансови данни, проекти и ползи.