Представяне на резултатите на системния интегратор за първата половина на 2022 г. - финансови данни, проекти и ползи.