Представяне на резултатите на системния интегратор към края на 2022 г. - финансови данни, проекти и ползи.