Процедури

13 Март, 2020 - 27 Март, 2020

Процедура за избор на доставчик за изпълнение на строително-ремонтни работи за преустойство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на "Информационно обслужване" АД на ул. "Лъчезар Станчев" № 20