Споделяне

„Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на услуги по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище"

Вид процедура

Събиране на оферти с обява

Статус

Активна

Обект на поръчка

Услуга

№ в РОП / ПОП

9099155

Прикачени файлове