Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

План-график

План-график за 2024

Публикувано 18.03.2024

Актуализиран план-график 1

Актуализиран план-график за 2024

Публикувано 26.04.2024

Заявки

 • Заявка по ред 9

  Извънгаранционна поддръжка на интегрирана информационна система за събиране и отчитане на дейностите по държавен здравен контрол

  В процес на изпълнение
  Публикувано 10.04.2024
 • Заявка по ред 1

  Продължаване на правото на ползване и абонаментно обслужване на правно-информационни продукти „СИЕЛА“ за МЗ и ВРБ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 16.04.2024
 • Заявка по ред 6

  Поддръжка на информационната система „Специализация в здравеопазването“

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.04.2024
 • Заявка по ред 8

  Осигуряване на право на ползване и съпътстващи услуги за Web базиран програмен продукт „Система за събиране и предоставяне на информация“ за нуждите на Министерство на здравеопазването

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.04.2024
 • Заявка по ред 10

  Поддръжка на Информационна система за контрол и мониторинг на решенията за временна неработоспособност

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.04.2024
 • Заявка по ред 20

  Осигуряване на лицензи за право на ползване и поддръжка на софтуерни пакети за защита от вируси – WithSecure за МЗ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.04.2024
 • Заявка по ред 12

  Поддръжка на сайта „Плюс мен“

  В процес на изпълнение
  Публикувано 08.05.2024
 • Заявка по ред 13

  Осигуряване на лицензи за право на ползване и поддръжка на софтуерни пакети за защита от вируси – WithSecure за МЗ и ВРБ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 08.05.2024
 • Заявка по ред 19

  Обследване на инфраструктурата на РЗИ и МЗ с оглед изграждане на активна директория

  В процес на изпълнение
  Публикувано 10.05.2024
 • Заявка по ред 11

  Поддръжка на софтуерно решение за издаване на цифров Covid сертификат за ваксинация

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.05.2024

Договори

 • Договор СИ 1

  Предоставяне на услуги по осигуряване на контактен център (Сървис деск) за подпомагане използването на услугите, предлагани от Националната здравна информационна система (НЗИС)

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Договор СИ 2

  Разработка на интернет страница на Министерство на здравеопазването

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Договор СИ 3

  Надграждане на мобилното приложение за издаване на електронни рецепти eRX и извършване на гаранционна поддръжка

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Договор СИ 4

  Услуги по поддръжка, включваща осигуряване работоспособността на Националната здравноинформационна система (НЗИС) и отстраняване на възникнали проблеми, свързани с разработените и въведени в експлоатация функционалности във Фаза 1

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Допълнително споразумение 1 към договор СИ 2

  Разработка на интернет страница на Министерство на здравеопазването

  В процес на изпълнение
  Публикувано 08.05.2024
 • Допълнително споразумение 1 към договор СИ 3

  Надграждане на мобилното приложение за издаване на електронни рецепти eRX и извършване на гаранционна поддръжка

  В процес на изпълнение
  Публикувано 30.05.2024