Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

Допълнително споразумение към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

Допълнително споразумение към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

Допълнително споразумение към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

План-график

План-график за 2024

Публикувано 04.04.2024

Актуализиран план-график

Актуализиран план-график за 2024

Публикувано 04.04.2024

Заявки

 • Заявка по ред 6

  Закупуване на принтери (МФУ) за ЦУ на МВнР

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 11.03.2024
 • Заявка по ред 16

  Предоставяне на Интернет и DDoS защита на уеб приложения за МВнР

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 14

  Изграждане на „Система за генериране на видими цифрови печати (vds) за документи за виза чрез системата за издаване на визи“

  В процес на изпълнение
  Публикувано 05.04.2024

Договори

 • Договор СИ 1

  Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна система“ по проект с наименование „Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна система”, финансиран по линия на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 812108-46/08.08.2019 г. в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз и националния бюджет

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 18.03.2024