Споделяне

Вид процедура

Открити процедури

Статус

Възложена

Обект на поръчка

Доставка

№ в РОП / ПОП

05948-2020-0004

Прикачени файлове